BÌNH ĐIỆN XE NÂNG CHLORIDE 24V

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
24V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 24V-525Ah Điện Mới 100% 7IPZB525 (24V)
24V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 24V-375Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (24V)
24V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 24V-375Ah Điện Mới 100% 3IPZS375 (24V)
24V - 345Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V-345Ah Điện Mới 100% 3IPZS345 (24V)
24V - 325Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 24V-325Ah Điện Mới 100% 5IPZB325 (24V)
24V - 230Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 2IPZS230 24V-230Ah Điện Mới 100% 2IPZS230 (24V)

BÌNH ĐIỆN XE NÂNG CHLORIDE 48V

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
48V - 300Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 48V-300Ah Điện Mới 100% 4IPZB300 (48V)
48V - 390Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 48V-390Ah Điện Mới 100% 6IPZB390 (48V)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (48V-NC)
48V - 440Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 8IPZB440 48V-440Ah Điện Mới 100% 8IPZB440 (48V)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (48V)
48V - 455Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB455 48V-455Ah Điện Mới 100% 7IPZB455 (48V)
48V - 460Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 48V-460Ah Điện Mới 100% 4IPZS460 (48V)
48V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS500 48V-500Ah Điện Mới 100% 4IPZS500 (48V)
48V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 48V-525Ah Điện Mới 100% 7IPZB525 (48V)
48V - 550Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB550 48V-550Ah Điện Mới 100% 10IPZB550 (48V)